Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung

Trình Tự Ghi Sổ Kế Toán Theo Hình Thức Nhật Ký Chung

Hình thức kế toán nhật ký chung là tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp đều được ghi vào sổ Nhật ký mà trọng tâm là sổ Nhật ký chung, theo trình tự thời gian phát sinh nghiệp vụ và nội dung kinh tế của nghiệp vụ.

Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung như thế nào sẽ được trình bày ở bài viết dưới đây của Giải Đáp Kế Toán

1. Điều Kiện Vận Dụng Hình Thức Kế Toán Nhật Ký Chung

Hình thức kế toán nhật ký chung thích hợp với mọi loại hình quy mô lớn của kế toán, áp dụng với loại hình kinh doanh phức tạp, đơn vị có trình độ kế toán và trình độ quản lý cao.

Ngoài ra, trong điều kiện kế toán thủ công, hình thức này phù hợp với các đơn vị có quy mô hoạt động vừa và nhỏ, loại hình hoạt động đơn giản, có điều kiện phân công lao động kế toán và có yêu cầu phân công lao động kế toán trong đơn vị.

2. Đặc Điểm Của Hình Thức Nhật Ký Chung

Ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung là tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều được phản ánh vào sổ Nhật ký, mà trọng tâm là sổ nhật ký chung, theo trình tự thời gian phát sinh và nội dung kinh tế của các nghiệp vụ. Sau đó, số liệu được lấy từ sổ Nhật ký chung để phản ánh vào Sổ cái theo từng nghiệp vụ.

Hình thức kế toán Nhật ký chung gồm có các loại sổ chủ yếu là:

– Sổ Nhật ký chung, Nhật ký đặc biệt

– Sổ Cái

– Sổ, thẻ kế toán chi tiết

Các loại sổ chi tiết gồm có:

 • Sổ Nhật ký chung
 • Sổ Nhật ký thu tiền
 • Sổ Nhật ký chi tiền
 • Sổ Nhật ký mua hàng
 • Sổ Nhật ký bán hàng
 • Sổ Cái
 • Bảng cân đối kế toán
 • Sổ quỹ tiền mặt
 • Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt
 • Sổ tiền gửi ngân hàng
 • Sổ tài sản cố định
 • Thẻ tài sản cố định
 • Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)
 • Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) bằng ngoại tệ
 • Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ
 • Sổ chi tiết vay tiền
 • Sổ chi tiết bán hàng
 • Sổ chi phí sản xuất kinh doanh
 • Thẻ tính giá thành sản phẩm dịch vụ
 • Sổ chi tiết các tài khoản
 • Sổ kế toán chi tiết theo dõi các khoản đầu tư vào công ty liên kết
 • Sổ theo dõi phân bổ các khoản chênh lệch phát sinh khi mua khoản đầu tư vào công ty liên kết
 • Sổ chi tiết phát hành cổ phiếu
 • Sổ theo dõi chi tiết nguồn vốn kinh doanh
 • Sổ theo dõi thuế GTGT
 • Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại…

»»» Review Khóa Học Kế Toán Ngắn Hạn Tốt Nhất Hà Nội TPHCM

Một số những ưu và nhược điểm hình thức kế toán nhật ký chung:

– Hình thức kế toán nhật ký chung có ưu điểm là:

+ Mẫu sổ đơn giản, dễ thực hiện, thuận lợi cho phân công lao động kế toán.

+ Có thể thực hiện đối chiếu, kiểm tra số liệu kế toán của từng đối tượng kế toán ở mọi thời điểm do đó có thể kịp thời cung cấp thông tin cho nhà quản lý.

– Hình thức kế toán nhật ký chung có nhược điểm là:

+ Số lượng ghi chép tương đối nhiều

+ Một nghiệp vụ kinh tế phát sinh có thể được ghi vào Nhật ký chung, Nhật ký chuyên dùng nhiều lần do đó cần phải có sự kiểm tra, loại bỏ những nghiệp vụ trùng trước khi ghi vào sổ Cái.

3. Trình Tự Ghi Sổ Kế Toán Theo Hình Thức Nhật Ký Chung

Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung

Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung

Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung sẽ như sau:

– Hàng ngày, dựa vào các chứng từ đã kiểm tra được dùng làm căn cứ để ghi sổ, trước hết phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứ theo số liệu đã phản ánh trên sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ Cái tương ứng với các tài khoản kế toán phù hợp.

Nếu như đơn vị có mở sổ, thẻ kế toán chi tiết thì đồng thời với việc ghi sổ Nhật ký chung, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được ghi vào các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan.

Trong trường hợp đơn vị mở các sổ Nhật ký đặc biệt thì hàng ngày hoặc định kỳ, dựa vào các chứng từ được dùng làm căn cứ để ghi sổ, ghi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ Nhật ký đặc biệt liên quan.

Định kỳ 3, 5, 10,… ngày hoặc là vào cuối tháng, tùy vào khối lượng nghiệp vụ, tổng hợp từng sổ Nhật ký đặc biệt, lấy số liệu để ghi vào các tài khoản phù hợp ở Sổ Cái, sau khi đã loại trừ số trùng lặp do là một nghiệp vụ được ghi đồng thời vào nhiều sổ Nhật ký đặc biệt (nếu có).

– Cuối tháng, cuối quý, cuối năm, cộng các số liệu trên Sổ Cái, lập Bảng cân đối số phát sinh. Sau khi kiểm tra, đối chiếu trùng khớp, số liệu ghi trên Sổ Cái và bảng tổng hợp chi tiết (được lập ra từ các Sổ, thẻ kế toán chi tiết) được dùng để lập ra các Báo cáo Tài chính. Theo nguyên tắc, tổng số phát sinh bên Nợ và tổng số phát sinh bên Có trên Bảng cân đối phải bằng tổng số phát sinh bên Nợ và tổng số phát sinh bên Có ở trên sổ

Nhật ký chung (hoặc sổ Nhật ký chung và các sổ Nhật ký đặc biệt sau khi đã loại trừ số trùng lặp trên các sổ Nhật ký đặc biệt) cùng kỳ.

4. Mẫu Sổ Kế Toán Nhật Ký Chung

a. Mẫu sổ nhật ký chung

Mẫu sổ nhật ký chung

b. Mẫu sổ nhật ký thu tiền

Mẫu sổ nhật ký thu tiềnc. Mẫu sổ nhật ký chi tiền

Mẫu sổ nhật ký chi tiền

d. Mẫu sổ nhật ký mua hàng

Mẫu sổ nhật ký mua hàng

e. Mẫu sổ cái

Mẫu sổ cái theo hình thức nhật ký chung

Những thông tin được Giải Đáp Kế Toán đề cập qua bài viết trên có liên quan đến trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung và một sổ mẫu sổ kế toán nhật ký chung. Các bạn quan tâm có thể tham khảo thêm các bài viết nghiệp vụ kế toán dưới đây:

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *